Disclaimer

Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) hebben betrekking op het gebruik / bezoek van deze website, portals en social media (hierna te noemen “website”) van de D.C. Berkel Groep en/of hieraan gelieerde vennootschappen (“DCB”) door gebruiker van de website (“Gebruiker”). 

DCB spant zich in om de op de website van DCB verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. DCB en/of haar (toe)leveranciers garanderen echter niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is via enige website van DCB. 

DCB en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website van DCB of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van de website. 

Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van enige website van DCB of die gebaseerd is op de inhoud van de website van DCB komt geheel voor rekening en risico van Gebruiker.

De inhoud van de website van DCB en de daaraan gerelateerde informatie mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van DCB. Het is niet toegestaan informatie en materialen op de website van DCB, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

DCB is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites, met inbegrip van websites via welke Gebruiker toegang verkreeg tot enige website van DCB of waartoe Gebruiker toegang kan hebben vanaf de website van DCB.

Op de website van DCB wordt gebruik gemaakt van de merknamen DCB, DCB Energy, TruckEasy, TankEasy, WashEasy, DCBTank, en Carfree Vastgoed. Deze merknamen en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde woord- en beeldmerken in het Benelux Merkenregister onder nummers 832391, 832392, 831421, 831422, 908970, 908971 en 908972. Het is niet toegestaan zonder toestemming van DCB gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken, in welke vorm van publicatie dan ook.