Groengas is de schoonste en duurzaamste brandstof die op dit moment bestaat en het is direct inzetbaar. Het gebruik van Groengas voor mobiliteitsdoeleinden realiseert de meeste milieuwinst en heeft concrete en positieve effecten op de luchtkwaliteit, zoals sterk verminderde fijnstof en NOx concentraties. Het is vrijwel CO2 neutraal. Groengas is een niet-fossiele brandstof en kan zonder aanpassingen in een aardgasmotor worden getankt. 
 
Groengas wordt verkregen door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Biogas wordt op haar beurt gemaakt door verschillende soorten biomassa, zoals mest, reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en rioolslib, te vergisten. Ook ontstaat er biogas bij vuilstortplaatsen. 

Groengas kun je al tanken in Vlaardingen, Vierpolders, Roosendaal en binnenkort Spijkenisse.