De kracht van LNG

Een volwaardige alternatieve brandstof voldoet aan vele eisen, zoals milieu-eisen, veiligheidseisen en kosten. De bijzondere eigenschappen van LNG maken het de ideale brandstof voor de transport- en logistieksector voor nu én in de toekomst.

Hieronder staan vier goede redenen om nu over te stappen op LNG.

1. Emissiereductie
De regelgeving voor het terugdringen van fijnstof, stikstofoxiden en broeikasgassen wordt steeds strenger. De uitstoot van fijnstof door LNG-motoren is maar liefst 95% lager dan die van dieselmotoren. Ook de uitstoot van stikstofoxiden (80%) en koolstofdioxide (20%) wordt aanzienlijk verminderd. Nieuwe LNG-motoren voldoen daarmee ruimschoots aan de Euro 6 emissie-eisen en aan de nieuwe geluidsnormen.  Vrachtwagens op LNG zijn zo schoon en produceren zoveel minder lawaai dat ze worden toegelaten in de milieuzones van de grote steden van Nederland.

2. Toekomstvast                                                                                                                                                        De opvolger van LNG is, Bio LNG of LBM (Liquefied Bio Methaan). Met LBM kan de CO2 uitstoot in de totale keten tot nagenoeg 100% worden gereduceerd. Zodra de productiecapaciteit van Bio LNG groot genoeg is, zal deze brandstof ook beschikbaar komen bij de DCBEnergy tankstations. Wie nu overstapt op LNG als brandstof, maakt hierna moeiteloos de overstap naar Bio LNG

3. Geluidsreductie
Milieu-eisen hebben niet  alleen betrekking op luchtvervuiling, maar ook op geluidsoverlast. In veel steden bestaan Milieu- en Geluidszones, waar vrachtwagens alleen tijdens bepaalde tijden (venstertijden) mogen rijden.  LNG-motoren produceren 50% minder geluid dan dieselmotoren en dragen dus bij aan een prettigere leefomgeving. Daarnaast gelden voor dergelijke stille motoren uitbreidingen op de vastgestelde venstertijden.

4. Veiligheid                                                                                                                                                              LNG heeft een aantal eigenschappen die het een zeer veilige brandstof maken. Zo is de brandstof niet giftig en niet corrosief. Het heeft een hoge verbrandingstemperatuur van 650°C, ruim twee keer zo hoog als dat van diesel, waardoor het niet zomaar spontaan kan ontbranden. LNG als vloeibaar aardgas bestaat al lang en wordt sinds eind vijftiger jaren door schepen over de gehele wereld getransporteerd. Top heden zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest. Zodra LNG ontsnapt wordt het direct gasvormig en daarmee lichter dan lucht. Het mengt zich direct met de omgevingslucht en stijgt op, waardoor het niet meer kan ontsteken. Hierdoor is LNG een van de meest veilige brandstoffen.