LNG: Het logische alternatief voor de transportbranche

Schoner, stiller en voordeliger op weg met vrachtwagens op LNG.

In een veranderende wereld kan de transportsector niet stilstaan. De ontwikkeling en uitrol van nieuwe brandstoffen is een speerpunt van DCB Energy en de Nederlandse overheid.

LNG is een duurzame brandstof voor wegtransport die alle alternatieven ver achter zich laat. Dankzij de LNG Blue Corridors ligt heel Europa al binnen het bereik. LNG is ook beschikbaar bij DCB Energy Hub's en TruckEasy stations. Met een CO2 uitstootreductie tot 95% veel stillere motoren en loont het om direct over te stappen.

Kies nu voor LNG
DCB Energy heeft een groot distributienetwerk, jarenlange ervaring op het gebied van brandstofleverantie en is strategische partners voor de levering van hoog kwalitatieve LNG en tankinstallaties. DCB Energy liep voorop bij de introductie van biodiesel en groengas voor Nederlandse transporteurs. Wij één van de drijvende krachten achter de uitrol van LNG.

Meer over DCB en LNG
LNG heeft de juiste eigenschappen om de brandstof te worden voor (zwaar) wegtransport. Het is schoner en stiller dan diesel. Wie als transporteur naast deze voordelen ook rekening wilt houden met factoren als tanktijd, actieradius gewicht, vermogen en een positief imago, ziet dat LNG het  logische alternatief is voor diesel.

Ontdek de voordelen van LNG!

Wat is LNG?                                                                                                                                                            LNG staat voor Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar gemaakt aardgas. LNG bestaat voornamelijk uit methaan. Door het gas te koelen tot -162 °C wordt het vloeibaar. LNG neemt 600 keer minder volume in dan gasvormig aardgas bij omgevingsdruk, waardoor het gemakkelijker kan worden getransporteerd en opgeslagen. Hierdoor is de energiedichtheid bijna 2,5 keer zo groot.

LNG verbrandt schoner dan diesel waardoor 95% minder uitstoot van fijnstof en 80% minder uitstoot van stikstofoxiden ontstaat. Het geeft ook 15%-25% minder uitstoot van CO2. LNG wordt dan ook al op grote schaal toegepast in de Verenigde Staten en in verschillende Europese landen. Er is een distributienetwerk opgezet langs de belangrijkste internationale transportroutes, de zogenaamde Blue Corridors. Deze belangrijkste transport corridors lopen door geheel Europa van Noord naar Zuid en van Oost naar West en omgekeerd.

Binnenkort Bio LNG