Groengas is de schoonste en duurzaamste brandstof die op dit moment bestaat en het is direct inzetbaar. Het gebruik van Groengas voor mobiliteitsdoeleinden realiseert de meeste milieuwinst en heeft concrete en positieve effecten op de luchtkwaliteit, zoals sterk verminderde fijnstof en NOx concentraties. Het is vrijwel CO2 neutraal. Groengas is een niet-fossiele brandstof en kan zonder aanpassingen in een aardgasmotor worden getankt. 

Groengas wordt verkregen door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Biogas wordt op haar beurt gemaakt door verschillende soorten biomassa, zoals mest, reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en rioolslib, te vergisten. Ook ontstaat er biogas bij vuilstortplaatsen. 

Groengas kun je al tanken in Vlaardingen, Vierpolders, Roosendaal en Spijkenisse.

 

CNG

CNG staat voor Compressed Natural Gas, ofwel aardgas onder druk. CNG gemaakt vanuit het Nederlandse aardgasnetwerk bevast 78% methaan. CNG gemaakt uit LNG bevat ongeveer 95% methaan. Hierdoor kan op CNG gemaakt uit LNG meer dan 15-20% meer kilometers worden gereden dan op CNG uit het aardgasnetwerk. CNG gemaakt uit LNG is dan ook hoogcalorisch CNG en noemen we CNG+

Het CNG uit nederlandse aardgasnetwerk is laag calorisch CNG.

De locaties waar CNG getankt kan worden zijn terug te vinden in de app.